gedachtenvanmiranda.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties

   

  De Krom wil 'omslag in denken' over arbeidsgehandicapten

  Laatste update:  1 februari 2012 11:24 info 

  DEN HAAG - Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) wil een 'fundamentele omslag' in het denken over mensen met een arbeidsbeperking.

  Foto:  ANP
  Hij zegt dat woensdag bij de presentatie van zijn wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (WWNV).
   
  Deze wet bundelt een aantal sociale regelingen, waaronder de uitkeringsregeling voor jonggehandicapten (Wajong), de sociale werkvoorziening (WSW) en de bijstand.
   
  "Teveel mensen die kunnen werken, staan nu onnodig langs de kant", stelt De Krom.
   
  Verantwoordelijkheid
   
  "Daar ligt een verantwoordelijkheid voor werkgevers, maar ook voor mensen zelf. Iedereen die (gedeeltelijk) kan werken, moet dat ook doen. Alleen zo kan de overheid ook in de toekomst bescherming blijven bieden aan mensen die echt op hulp en ondersteuning zijn aangewezen."
   
  Eerder zei De Krom al dat de helft van de mensen in de bijstand in staat is om gewoon te werken.
   
  Aantrekkelijker
   
  De wet bevat maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijker moeten maken om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen.
   
  Zo zorgt loondispensatie er voor dat werkgevers alleen betalen voor wat er daadwerkelijk geproduceerd is. De overheid vult het inkomen aan tot minimumloon.
   
  Met werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn verder afspraken gemaakt over het creëren van 5000 werkervaringsplaatsen. 
   
  Als het aan De Krom ligt treedt de wet op 1 januari 2013 in werking.
   
  Wajong
   
  De Wet werken naar vermogen is bedoeld voor mensen die een bijdrage aan het arbeidsproces zouden kunnen leveren. Voor duurzaam volledig arbeidsongeschikte jongeren blijft de Wajong bestaan.
   
  De sociale werkplaatsen blijven bestaan voor hen die niet in een reguliere werkomgeving kunnen werken.
  De uitvoering van de wet komt bij de gemeenten te liggen. Een belangrijk deel van het budget van het UWV wordt daarom overgeheveld naar de gemeenten. 
  In totaal krijgen de gemeenten voor de uitvoering in 2015 circa 2,6 miljard euro beschikbaar.
   
  Stap
   
  Divosa, de koepel van sociale diensten, vindt de wet een 'stap in de goede richting'. Wel zegt voorzitter Rene Paas dat de wet nodeloos ingewikkeld is, waardoor het succes ervan in het geding komt. Hij roept daarom de Tweede Kamer op om niet te veel te willen wijzigen aan het huidige wetsvoorstel.
   
  Met name de regels rond loondispensatie dreigen bureaucratisch te worden wat het voor werkgevers en gemeenten lastiger maakt om mensen aan het werk te krijgen.
   
  Kale bezuiniging
   
  Jaap Smit, voorzitter van de CNV Vakcentrale noemt het voorstel 'een kale bezuiniging', die niet bijdraagt aan de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.
   
  "Door het wetsvoorstel vallen ook jonggehandicapten onder de huishoudinkomenstoets. Dit betekent dat thuis wonende jonggehandicapten geen uitkering ontvangen." Volgens een onderzoek van het UWV zou 75 procent van de Wajong'ers door deze regel worden geraakt, zo stelt Smit.
   
  “Het idee dat binnen een huishouden verantwoordelijkheden worden gedeeld vinden wij goed, maar als dit ten koste gaat van de uitkering van een jongere met een handicap dan klopt er iets niet,” aldus Smit.
   
  Prikkel
   
  Ook vreest CNV dat gemeenten in de toekomst geen prikkel zullen hebben om de Wajong'ers ondersteuning te bieden om werk te vinden. 
   
  "Gemeenten krijgen ook onvoldoende middelen en zullen het budget dat ze krijgen hard nodig hebben om het tekort op de Bijstand en de sociale werkvoorzieningen te dekken. Zo vallen jonggehandicapten tussen wal en schip."
   
  Bron: NU.nl
   
  Mooie woorden misschien, maar haalbaar dat betwijfel ik. Waarom worden weer de jongehandicapten benadeeld? Naar het zich in ieder geval laat aanzien.
  Waar is bijvoorbeeld de "beloning" voor de jonggehandicapten die al jaren hun deel werken in plaats van hun hand ophouden voor een volledige uitkering. Er mag toch ook wel iets tegen over staan als je al jaren werkt naar je vermogen.
  Lees meer...   (1 reactie)
  Miljoenennota in een notendop:
   
  - BEZUINIGEN!!!!!!
   
  Waarop:
   
  - Sociale werkvoorziening 120 miljoen, maar mensen die afhankelijk zijn van de sociale werkvoorziening moeten wel meer aan een "gewone" baan geholpen worden.
  - Tegemoetkoming voor onder andere arbeidsgehandicapten verlagen me €14 euro terwijl het al slechts 75% van het minimum is.
  - Kosten voor de reïntegratie voor 190 miljoen korten, maar zoals hierboven vermeld moeten de mensen die reïntegratie het hardst nodig hebben wel meer aan een "gewone" baan geholpen worden.
  - Warschijnlijk wordt de premie van de zorgverzekering fors hoger maar er wordt minder vergoed uit de zorgverzekering.
   
  Zo zijn er nog veel meer bezuinigingen voor vele groepen mensen. We zullen ook wel moeten neem ik aan om de crisis te kunnen doorbreken maar ik ben benieuwd ho emijn financiele plaatje er de komende tijd uit komt te zien.
   
  En jij, wat vind jij van de miljoenennota?
  Lees meer...   (2 reacties)

  Invalidenwagens massaal gestolen in Amsterdam

  03-08-2010 | Door: ANP

  AMSTERDAM - Autodieven in Amsterdam hebben het de laatste tijd gemunt op Canta's. De afgelopen maanden werden maar liefst 14 van deze invalidenwagens gestolen. Volgens Leasemaatschappij Welzorg, die de auto's levert, is er een bende actief die het voorzien heeft op de voertuigen.
   
  Voor het bijbehorende filmpje klik op de onderstaande link:
   
   
  Ik kreeg het filmpje niet geplaatst op mijn log.
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------
   
  Het is toch schandalig, zoals de vrouw in het filmpje al zegt ze nemen niet alleen een voorwerp mee maar ook de vrijheid en de mobiliteit.
  Ik bedoel wat hebben ze er nou aan. Een canta straalt geen klasse/luxe uit. Als het gaat om geld, ja hij is duur in aanschaf maar heeft verder geen status en is volgens mij haast niet voorkoopbaar.
  Voor de gebruikers van een Canta is de vrijheid onbetaalbaar. 

  Lees meer...   (1 reactie)

  Senaat verwerpt gratis parkeren gehandicapten

  Uitgegeven: 30 maart 2010 16:15
  Laatst gewijzigd: 30 maart 2010 16:15

  DEN HAAG - Het gratis parkeren voor gehandicapten op alle openbare parkeerplaatsen is van de baan.

   De Eerste Kamer verwierp dinsdag het wetsvoorstel dat voorzag in gratis parkeren, met 26 stemmen voor en 37 tegen.
  Vorig jaar schaarde de Tweede Kamer zich met een ruime meerderheid achter dit wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Marjo van Dijken (PvdA).
   
  Veel senatoren vinden echter dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of parkeren wel of niet gratis moet zijn voor gehandicapten en verwierpen het voorstel daarom.

  Kosteloos

  Nu al zijn er gemeenten die gehandicapten kosteloos laten parkeren. Van Dijken pleit voor een landelijke regeling omdat voor de doelgroep onduidelijk is in welke gemeente nu wel of niet geld in de meter moet.
  De lokale overheden die gehandicapten gratis hun auto langs de straat laten zetten, doen dat om de mobiliteit van gehandicapten te vergroten.Gehandicapten met een laag inkomen hebben niet de mogelijkheid om hun auto verder weg te parkeren op een plek waar het gratis is en dan bijvoorbeeld met het openbaar vervoer naar hun plaats van bestemming te reizen.

  Belemmering

  ''Voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart met een laag inkomen vormen parkeerkosten een ernstige belemmering in hun mobiliteit'', aldus woordvoerder Janny Lagendijk van de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad).

  Lagendijk is zeer teleurgesteld door de opstelling van de Eerste Kamer. ''Dit voorstel, waaraan ongeveer anderhalf jaar is gewerkt, lost knelpunten op die mensen met een handicap dagelijks tegenkomen'', schetst zij.

  Helderheid

  ''Het verbaast me dat juist dat de christelijke partijen in de senaat het plan niet omarmen. De senatoren wijzen op de autonomie van de gemeenten, maar de kern van het plan is nu juist dat door die versnippering geen helderheid bestaat over wel of niet gratis parkeren. "

  "Zelfs de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die in dit soort kwesties vaak opkomt voor de autonomie van gemeenten, koos in dit plan voor een neutrale opstelling. Veel gehandicapten hielden er na de Tweede Kamer al rekening mee dat ze gratis konden gaan parkeren. Jammer dat het niet doorgaat, maar we mikken op een nieuw kabinet.''
   
  Bron: nu.nl
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  Dit is ook iets waar ik tegen aan loop. In mijn woonplaats mag ik gratis parkeren maar of dat nu ook in de aangrenzende gemeente zo is???? Ik heb werkelijk waar geen idee.....
  Misschien is een idee dat de gemeentes gezamelijk een lijst samen stellen waarop ze vertellen of gehandicapten in hun gemeente gratis mogen parkeren of niet.
  Al was een landelijk beleid natuurlijk eenvoudiger geweest.
   
   
  Lees meer...   (1 reactie)
  Gehandicapte mag werken onder minimumloon
   
  Uitgegeven: 14 januari 2010 20:18
  Laatst gewijzigd: 14 januari 2010 20:18
   
  DEN HAAG - Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) kan aan de slag met een proef om werklozen met een handicap aan een baan te helpen, waarbij ze tijdelijk onder het minimumloon terecht kunnen komen.
   
  Een meerderheid van de Tweede Kamer bleek donderdag tijdens een debat haar plannen aarzelend te steunen.
   
  Klijnsma wil de komende 2,5 jaar onderzoeken of mensen die in de bijstand zitten en eigenlijk in aanmerking komen voor een plek in een sociale werkplaats, beter geholpen zijn met loondispensatie.
   
  Dan betalen werkgevers alleen de productieve uren van de gehandicapte en krijgt deze werknemer voor de onrendabele uren een uitkering.
   
  Mensen die weinig verdienen en veel loonaanvulling nodig hebben met een uitkering, kunnen onder het minimumloon terechtkomen.
   
  © ANP
   
   
  -----------------------------------------------------------------------------------------
   
  Ik weet niet of de groep voor wie dit van toepassing is, de gehandicapten, blij moet zijn met de hierboven beschreven plannen.
  Ja het is een kans, een mogelijkheid, voor gehandicapten om aan het werk te komen. Maar waarom mag deze groep mensen minder verdienen dan het minimumloon wat wettelijk is vastgesteld. Dat voelt bij mij als eerste instantie een beetje als discriminatie.
  Misschien moet het nieuws even bezinken wil ik er anders over gaan denken maar goed de tijd zal het leren.
   
   
  Lees meer...   (5 reacties)
  Linkshandigen hebben andere hersenen
   
  Uitgegeven:
  17 december 2009 11:33
  Laatst gewijzigd:
  17 december 2009 12:10
   
  NIJMEGEN - Onderzoek met links- en rechtshandigen hebben grotere verschillen in hersengebruik aangetoond dan tot nu werd gedacht. Volgens de leerboeken is bijvoorbeeld gezichtsherkenning een actie die plaatsheeft in de rechter hersenhelft.
  Voor linkshandigen is dat niet zo; ze gebruiken beide hersenhelften evenveel, ontdekten onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen.
  Het was al bekend dat het taalgebied en het motorisch gebied bij rechtshandigen vooral links in het brein zitten en bij linkshandigen zijn verdeeld over de twee hersenhelften.
   
  De Nijmeegse onderzoeksgroep ontdekte dat linkshandigen ook hun visuele actie verdelen over links en rechts.
   
  Opvallend
   
  Roel Willems van het Donders Instituut van de Radboud Universiteit noemt de verschillen tussen de links- en rechtshandigen en hun hersengebruik heel opvallend.
  Hij vermoedt daarom dat de hersenen van linkshandigen wezenlijk anders in elkaar zitten. ''De inrichting van de hersenhelften is flexibeler dan we dachten'', schrijft Willems in het tijdschrift Cerebral Cortex.
   
  Handigheid
   
  De zelf linkshandige Willems zegt dat het Nijmeegse onderzoek laat zien dat 'handigheid' veel meer inhoudt dan welke hand je voorkeurshand is. ''We zijn de diersoort met de sterkste voorkeur voor één hand."
  "Zelf ben ik aanhanger van de theorie dat specialisatie van de hersenhelften ruimte vrijmaakte in het brein om andere functies zoals taal te ontwikkelen'', aldus Willems. Dat het motorische en het taalsysteem in een hersenhelft zitten, zou er volgens hem op kunnen duiden dat gesproken taal is voortgekomen uit gebarentaal.
   
  Bron: NU.nl
   
  ------------------------------------------------------------------------------------
   
  Ik als linshandige voelde me vooral als knd al wel anders maar dat kwam omdat ik met mijn andere hand schreef dan het gros van mijn klasgenoten. Ik heb er nooit bij stil gestaan dat onze hersenen anders functioneren als van de rechtshandigen.
  Wat ik me altijd nog wel afvraag, al heb ik nog nooit echt actief naar het antwoord gezocht, is waarom kiest de hersenen bi de ene persoon voor rechts als voorkeurs hand en bij de andere voor links.
  In mijn geval is er misschien een een logische verklaring mijn rechter arm is wat meer spastich dan mijn linker dus is het misschien niet meer als logisch dat het gebruik van inks mijn voorkeur heeft. Gelukkig kom ik niet uit de tijd dat schrijven met links nog not done was want dan had ik toch een grote uitdaging gehad.
  Lees meer...   (9 reacties)
  Ik kijk ook nieuws dus dat Nederland in een resessie zit is mij niet ontgaan. Dat iedereen daar zo langzamerhand last van heeft is mij ook duidelijk. Dus de mededeling tijdens de troonrede en nu de algemene beschouwingen dat wij Nederlanders er op achteruit zouden gaan in koopkracht was voor mij geen verrassing. Dat we een beetje voorzichtig moeten zijn met het geld wat wij besteden omdat we niet weten wat er allemaal nog gaat komen, vind ik een logisch gevolg.
  Maar WAAROM moeten de mensen die het al niet zo breed hebben (gehandicapten en chronisch zieken) en die al meerdere malen hebben ingeleverd er nu weer meer op achteruit gaan dan het gros van de bevolking. Dat begrijp ik niet. Want er zit nog al een groot procentueel verschil in de berekende verlies in koopkracht. Dat is een kwart % voor het gros van de bevolking en tussen de 0.8-2.3 % voor de chronisch zieken en gehandicapten.
   
  Mij bekruipt opnieuw het gevoel dat deze groep straks op een soort van zakgeldregeling wordt gezet en niet meer te besteden hebben. En wat levert de regering dat op, ik denk alleeen maar meer druk in de gezondheidszorg omdat het voor die mensen steeds moeilijker wordt om voor zichzelf te zorgen.
   
  'Gehandicapten gaan er meest op achteruit'
   

  Uitgegeven:

  15 september 2009 22:23

  Laatst gewijzigd:

  16 september 2009 07:46

   

   

   
  DEN HAAG - Chronisch zieken en gehandicapten gaan er in de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd het meest op achteruit. Dat meldt de CG Raad op basis van berekeningen van het Nibud.
   
  Terwijl de gemiddelde Nederlander een kwart procent aan koopkracht in moet boeten gaan chronisch zieken en gehandicapten er 0,8 tot 2,3 procent op achteruit.
  Volgens belangenbehartiger CG Raad klopt de bewering van het kabinet dat mensen er slechts licht op achteruit gaan niet voor zieke mensen of mensen met een handicap. Het gaat vooral om mensen in de bijstand, WAO'ers, Wajongers of met salaris rond het minimumloon.
   
  De raad wijst erop dat chronisch zieken en gehandicapten vaak hoge meerkosten hebben. Ze zijn jaarlijks makkelijk duizend tot tweeduizend euro kwijt aan onvoorziene kosten. Juist deze mensen gaan er door de aftrekbeperking het meest op achteruit.
   
  Ouderen
   
  Ook heeft het kabinet weinig aandacht voor de groeiende groep ouderen in Nederland. Dit concludeert CSO, de koepel van ouderenorganisaties, dinsdag in een reactie op de miljoenennota.

  Het verontrust de organisatie dat er in de beleidsagenda bijvoorbeeld niets staat over het ontwikkelen en versterken van de geriatrische zorg. ''Ouderen hebben vaak gelijktijdig te maken met meerdere problemen, bijvoorbeeld een chronische ziekte en eenzaamheid'', stelt de CSO.

  ''Door een stapeling van problemen zijn ze kwetsbaar. Door gerichte geriatrische hulp kunnen de problemen tijdig worden herkend. Daarmee wordt niet alleen de oudere geholpen, maar kunnen ook onnodige kosten worden bespaard.''

  Ook baart het tekort aan arbeidskrachten in de zorg de bejaardenbond grote zorgen.
   
  Bron: nu.nl
  Lees meer...   (4 reacties)

  Bier versterkt botten bij vrouwen’

  Uitgegeven: 13 augustus 2009 15:56

  Laatst gewijzigd: 13 augustus 2009 17:33
   
  AMSTERDAM – Vrouwen die regelmatig een biertje drinken, hebben gemiddeld genomen sterkere botten en daardoor minder kans op botontkalking. Dat blijkt uit een nieuwe Spaanse studie.
   
  © NovumWetenschappers van de universiteit van Extremadura vroegen 1700 gezonde vrouwen van 48-jarige leeftijd naar hun drinkgewoontes.
  Vervolgens werd bij alle ondervraagden een scan gemaakt van hun vingers om de dichtheid van hun botten te bepalen.
   
  Het onderzoek wees uit dat bierdrinkende vrouwen over het algemeen sterkere botten hebben, dan vrouwen die nooit een pint aanraken.
   
  Hoeveelheid
   
  De hoeveelheid bier die de deelnemers aan het onderzoek gemiddeld achterover sloegen, had maar weinig invloed op hun botdichtheid. Vrouwen die minder dan een biertje per dag dronken, hadden gemiddeld even sterke botten als vrouwen die veel meer dronken.
   
  De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nutrition.
   
  Silicium
   
  Volgens de wetenschappers wordt de positieve invloed van bier op botgroei vooral veroorzaakt door het hoge gehalte van de stof silicium in bier. Sicilium vertraagt het natuurlijke verdunningsproces van botten en stimuleert de aanmaak van nieuw bot.
   
  “Silicium speelt een belangrijke rol bij botformatie”, aldus de onderzoekers in de Britse krant The Daily Telegraph. “En bier is een van de belangrijkste bronnen van silicium in het westerse dieet.”
   
  Bron: nu.nl
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------
   
  Wij vrouwen hebben nu geen excuus meer nodig om af en toe een biertje te drinken. Het is medisch bewezen dat het goed is voor vrouwen. Of dit ook voor mannen geld dat betwijfel ik want daar wordt met geen woord over gerept....
  Lees meer...   (4 reacties)
  Einde extra kosten leermateriaal gehandicapt kind
   
  AMSTERDAM - Komend schooljaar hoeven ouders van een kind met een handicap of chronische ziekte geen eigen bijdrage meer te betalen voor aangepast leermateriaal voor kinderen.
   
  Dat is het gevolg van de Wet gelijke behandeling, die op 1 augustus wordt uitgebreid naar het basis- en voortgezet onderwijs.

  Dat betekent dat scholen de leermiddelen voor al hun leerlingen zelf moeten betalen, gehandicapt of niet, zo melden de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs woensdag.

                                 

  Het onderwijsbeleid is erop gericht dat scholen er zo veel mogelijk voor zorgen dat kinderen met een handicap mee kunnen doen in het reguliere onderwijs.

  De Wet gelijke behandeling was al van kracht voor het praktijkonderwijs, beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.
   
  Bron: Nu.nl
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  Toen ik als gehandicapte de keuze maakte om naar regulier onderwijs te gaan nu al weer zo'n 17 jaar geleden werd ik raar aangekeken. Zo van zou je dat nu wel doen een beschermde omgeving verlaten en kan je dat wel aan......Nu vindt de politiek het ook tijd geworden dat de gehandicapten zo gewoon mogelijk moeten funtctioneren in de maatschappij en dezelfde mogelijkheden krijgen als de gezonde kinderen zonder dat het de ouders extra geld kost. Was ik dan zo vooruitstrevend met mijn keuze..........
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------
   
  Logo in vacature helpt gehandicapten aan werk
   
   

  DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) vraagt werkgevers of zij met een herkenbaar symbool in hun vacatures willen aangeven dat zij openstaan voor sollicitanten met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

  De bewindspersoon maakte woensdag bekend met werkgeversorganisaties te bekijken of op die manier mensen met een arbeidshandicap aangemoedigd kunnen worden om te reageren op een baan.

  De sollicitant moet door een logo in de vacature het vertrouwen krijgen dat hij wordt uitgenodigd voor een gesprek, omdat hij voldoet aan de functie-eisen en dat de werkgever niet terugschrikt voor een handicap.

  Dat zou volgens Donner helpen bij zijn aanpak om mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn en een zogeheten Wajong-uitkering hebben, meer aan het werk te krijgen. Daarbij wil hij werkgevers die de Wajongers in dienst nemen ook meer ondersteuning bieden en belonen.
   
  Crisis
   

  ''Het motiveert enorm dat er ondanks de crisis nog steeds werkgevers zijn die werkplekken voor Wajongers willen creëren'', aldus de minister. Hij wees erop dat tot nu toe uit convenanten en cao-afspraken blijkt, dat werkgevers bereid zijn om jonggehandicapten in dienst te nemen.

  Sinds het sociaal akkoord tussen het kabinet, werkgevers en de vakbeweging in maart 2009 zijn in 21 procent van de nieuwe cao's afspraken over Wajongers gemaakt, tegen 5 procent daarvoor.
   
  Adviesvoucher
   
  Donner introduceert vanaf september ook een ''adviesvoucher'' waarmee werkgevers gratis informatie en begeleiding kunnen krijgen om binnen hun organisatie te bekijken of en hoe ze een Wajonger een werkplek kunnen bieden. Voor deze vouchers is 5,5 miljoen euro beschikbaar.
   
  Bron: Nu.nl
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
   
  Als zo'n speciaal logo werkt prima ik bedoel ik ben er voor dat mensen met een handicap aan het werk zijn en komen. Maar jammer dat er zo'n speciaal logo nodig is om mensen met een handicap te laten weten dat er bedrijven zijn die bereid zijn om jou in dienst te nemen. Het is niet te hopen dat dat logo over gaat komen op de gehandicapten als een soort van sticker die ze opgeplakt krijgen van wij mogen alleen solliciteren als dat logo erbij staat. Want dan is er weer slechts een klein aanbod aan banen, want ik denk niet dat elk bedrijf zo'n logo erbij gaat zetten. Ik hoop dat het werkt.
  Lees meer...   (5 reacties)
  Billen en decolleté slecht ingesmeerd
  Uitgegeven: 24 juni 2009 18:04
  Laatst gewijzigd: 24 juni 2009 21:37
   
  AMSTERDAM – Meer dan de helft van de Nederlanders zegt iemand met zonnebrand insmeren, of ingesmeerd worden, een prettige bezigheid te vinden. Toch smeert 83 procent meestal zichzelf in en zegt maar 5 procent deze ‘hobby’ daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. 
   
  Mannen smeren hierbij liever in dan dat zij zelf onder handen genomen worden. Voor vrouwen geldt precies het tegenovergestelde. Dat blijkt uit onderzoek van cosmeticamerk Roc, waarover de Telegraaf woensdag bericht.
   
  Hoewel zij liever smeren dan ingesmeerd worden, acht het leeuwendeel van de mannen de smeertechnieken van hun vriendin of vrouw voldoende. Slechts 5 procent beoordeelt de smeerkunsten van zijn geliefde als matig tot slecht. Vrouwen zijn hierin iets kritischer: zo’n 9 procent overweegt een smeercursus voor haar partner.
   
  Secuur
   
  Bijna de helft van de mannen gaat echter wel secuur te werk: wanneer zij de rug van hun partner insmeren wordt het bikinitopje van de dame losgemaakt om overal goed bij te kunnen. Bijna 23 procent zegt er liever onderdoor te smeren.
   
  Hoewel de meeste ondervraagden aangeven geen moeite te hebben om het hele lichaam van zonbescherming te voorzien, worden de billen en het decolleté meestal vergeten. Mannen geven echter aan het geen probleem te vinden om deze lichaamsdelen vaker mee te nemen.
   
  Onderzoek
   
  Aan het onderzoek deden 500 Nederlanders mee.
   
   
  Bron: nu.nl
   
  ---------------------------------------------------------------------------------
   
  Ik vind het prettig om ingesmeert te worden. Ook een massage sla ik niet over. Wel heb ik natuurlijk mijn voorkeuren over wie me insmeert als ik keuze heb.
  Mijn vriend smeert volgens mij liever mij in als dat hij zelf wordt ingemeert. Maar als er noodzaak is doet hij het wel of laat het doen. De laatste keer is wel gebleken dat ik mijn in smeer kunsten nog wel moet verbeteren want hij was toch verbrand hier en daar. Maar hij smeert mij altijd wel grondig in. Zelfls mijn........................neus en oren worden voorzien van zonnebrand.
  Lees meer...   (6 reacties)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl